EkumenickýSudcov18,28

Sudcov 18:28

Oni však vzali so sebou to, čo si Mícha zhotovil, ako aj jeho kňaza a šli proti Lajišu, proti po­koj­nému a dôverčivému ľudu. Po­bili ho mečom a mes­to pod­pálili.


Verš v kontexte

27 Dánov­ci od­išli svojou ces­tou. Keď Mícha videl, že sú sil­nejší než on, ob­rátil sa a šiel domov. 28 Oni však vzali so sebou to, čo si Mícha zhotovil, ako aj jeho kňaza a šli proti Lajišu, proti po­koj­nému a dôverčivému ľudu. Po­bili ho mečom a mes­to pod­pálili. 29 Nebolo ni­koho, kto by ich bol za­chránil, lebo mes­to bolo ďaleko od Sidonu a ne­malo s nikým zmluvu o pomoci. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechób. Dánov­ci znova vy­budovali mes­to a osíd­lili ho.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

28 A nebolo ni­koho, kto by ich bol vytrhol, pre­tože bolo mes­to ďaleko od Sidona, a ne­mali ničoho s­poločného s ni­ktorým človekom, a ležalo na doline, ktorá je pri Bét-rechóbe, a potom zase vystavili mes­to a bývalo v ňom.

Evanjelický

28 Ni­kto ne­prišiel na po­moc, lebo mes­to bolo ďaleko od Sidónu a ne­malo s ni­kým spojenie. Ležalo totiž v údolí Bét-Rechóbu. Po­tom znova vy­stavili mes­to a usadili sa v ňom.

Ekumenický

28 Oni však vzali so sebou to, čo si Mícha zhotovil, ako aj jeho kňaza a šli proti Lajišu, proti po­koj­nému a dôverčivému ľudu. Po­bili ho mečom a mes­to pod­pálili.

Bible21

28 Nikdo je ne­zachránil; město bylo od Si­do­nu dale­ko a s nikým nemě­li do­ho­du. Leže­lo v údo­lí u Bet-rechobu. Danovi synové pak to město znovu vy­stavě­li a usíd­li­li se v něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček