EkumenickýSudcov18,25

Sudcov 18:25

Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, ako aj kňaza. Vy od­chádzate a čo zo­stáva mne? A pri­tom sa ešte spytujete: Čo sa ti stalo?


Verš v kontexte

24 Keď na nich volali, Dánov­ci sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo sa ti stalo, že si po­zvolával svojich ľudí? 25 Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, ako aj kňaza. Vy od­chádzate a čo zo­stáva mne? A pri­tom sa ešte spytujete: Čo sa ti stalo? 26 Dánov­ci mu po­vedali: Nech ťa už ne­počujeme, inak by vás roz­hnevaní ľudia moh­li na­pad­núť a prišiel by si o život ty sám i tvoji domáci.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale synovia Dánovi mu po­vedali: Nech ne­počujeme u seba tvoj­ho hlasu, aby sa ne­oborili na vás mužovia roz­tr­pčenej duše, a od­pratal by si svoju dušu i dušu svoj­ho domu.

Evanjelický

25 Dánov­ci mu po­vedali: Ne­ozývaj sa nám viac, lebo roz­horčení ľudia by vás moh­li na­pad­núť a stratíš vlast­ný život i život svojich domácich.

Ekumenický

25 Vzali ste mojich bohov, ktorých som si zhotovil, ako aj kňaza. Vy od­chádzate a čo zo­stáva mne? A pri­tom sa ešte spytujete: Čo sa ti stalo?

Bible21

25 Danov­ci mu ale řek­li: „Radši už na nás nekřič. Prudší po­vahy by se na vás moh­ly vrh­nout, a při­jdeš o život i se svou rodinou!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček