EkumenickýSudcov18,23

Sudcov 18:23

Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov.


Verš v kontexte

22 Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu. 23 Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov. 24 Keď na nich volali, Dánov­ci sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo sa ti stalo, že si po­zvolával svojich ľudí?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi?

Evanjelický

23 Keď za­kričali na Dánov­cov, tí sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí?

Ekumenický

23 Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov.

Bible21

23 Vo­la­li za ni­mi, až se k nim Danovi synové otoči­li a řek­li Mí­kovi: „Co ti je? Pro­č jste se tak sběhli?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček