EkumenickýSudcov18,20

Sudcov 18:20

Od­povedali mu: Mlč! Buď ticho a poď s nami; buď nám ot­com a kňazom. Je pre teba lepšie byť kňazom v dome jediného muža, než byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli?


Verš v kontexte

19 Keď tam­tí vnik­li do Míchov­ho domu a brali tesanú sochu, efód, domácich bohov a liatu mod­lu, kňaz sa ich spýtal: Čo to robíte? 20 Od­povedali mu: Mlč! Buď ticho a poď s nami; buď nám ot­com a kňazom. Je pre teba lepšie byť kňazom v dome jediného muža, než byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli? 21 Kňazovi sa to za­páčilo. Vzal efód, domácich bohov, tesanú sochu a pri­pojil sa k ľudu.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Tu sa za­radovalo srd­ce kňazovo, a vez­múc efod a domácich bohov i rytý ob­raz vošiel medzi ľud.

Evanjelický

20 Kňaz sa uspokojil; vzal efód, teráfím a rez­bu a pri­pojil sa k ľudu.

Ekumenický

20 Od­povedali mu: Mlč! Buď ticho a poď s nami; buď nám ot­com a kňazom. Je pre teba lepšie byť kňazom v dome jediného muža, než byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli?

Bible21

20 Kněze to upřímně po­těši­lo. Vzal efod, bůžky i tu modlu a připo­jil se k nim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček