EkumenickýSudcov18,19

Sudcov 18:19

Keď tam­tí vnik­li do Míchov­ho domu a brali tesanú sochu, efód, domácich bohov a liatu mod­lu, kňaz sa ich spýtal: Čo to robíte?


Verš v kontexte

18 Tí piati muži, čo prišli do kraja ako vy­zvedači, vošli dnu, vzali tesanú sochu, efód, domácich bohov i liatu mod­lu. Kňaz stál pred bránou a oproti nemu šesťs­to ozb­rojených mužov. 19 Keď tam­tí vnik­li do Míchov­ho domu a brali tesanú sochu, efód, domácich bohov a liatu mod­lu, kňaz sa ich spýtal: Čo to robíte? 20 Od­povedali mu: Mlč! Buď ticho a poď s nami; buď nám ot­com a kňazom. Je pre teba lepšie byť kňazom v dome jediného muža, než byť kňazom kmeňa a rodu v Izraeli?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A oni povedali: Mlč! Polož svoju ruku na svoje ús­ta a poď s nami a buď nám za otca a za kňaza. Či ti je azda lepšie byť kňazom domu jed­ného človeka a či byť kňazom celému pokoleniu a čeľadi v Iz­raelovi?

Evanjelický

19 Od­povedali mu: Mlč! Polož si ruku na ús­ta a poď s na­mi; buď nám ot­com a kňazom! Či ti je lepšie byť kňazom v dome jed­ného muža, alebo byť kňazom kmeňa a čeľade v Iz­raeli?

Ekumenický

19 Keď tam­tí vnik­li do Míchov­ho domu a brali tesanú sochu, efód, domácich bohov a liatu mod­lu, kňaz sa ich spýtal: Čo to robíte?

Bible21

19 „Mlč!“ řek­li mu. „Zavři pusu a po­jď s ná­mi. Bu­deš dělat otce a kněze nám. Je lepší dělat do­mácího kněze pro jedno­ho muže, nebo kmenového kněze pro iz­rael­ský rod?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček