EkumenickýSudcov17,9

Sudcov 17:9

Keď sa ho Mícha opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš, od­povedal: Som Lévi­ovec z judského Bet­lehema a chcem pre­chod­ne bývať ako cudzinec, kde sa mi na­skyt­ne.


Verš v kontexte

8 Ten muž od­išiel z mesta, z judského Bet­lehema, aby sa ako cudzinec pre­chod­ne usadil na vhod­nom miest. Ces­tou prišiel na Ef­rajim­ské po­horie k Míchovmu domu. 9 Keď sa ho Mícha opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš, od­povedal: Som Lévi­ovec z judského Bet­lehema a chcem pre­chod­ne bývať ako cudzinec, kde sa mi na­skyt­ne. 10 Mícha mu po­vedal: Zo­staň u mňa a buď mi ot­com a kňazom. Ročne ti dám desať šekelov strieb­ra ako aj ošatenie a stravu. Lévi­ovec ponuku prijal.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

9 A Mícha mu po­vedal: Od­kiaľ ideš? A on mu odpovedal: Som Levita z Bet­lehema Júdov­ho a idem po­hos­tíniť tam, kde naj­dem p­ríhod­né miesto.

Evanjelický

9 Mícha sa ho opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš? Od­povedal: Som Lévíjec z jud­ského Bet­lehema a idem sa usadiť ako cudzinec na vhod­nom mies­te.

Ekumenický

9 Keď sa ho Mícha opýtal: Od­kiaľ pri­chádzaš, od­povedal: Som Lévi­ovec z judského Bet­lehema a chcem pre­chod­ne bývať ako cudzinec, kde sa mi na­skyt­ne.

Bible21

9 „Odkud jdeš?“ ze­ptal se ho Míka. „Jsem levi­ta z jud­ského Bet­lé­ma. Hledám si místo k bydlení,“ on na to.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček