EkumenickýSudcov17,5

Sudcov 17:5

Ten­to muž Mícha mal totiž domácu svätyňu, zhotovil efód i domácich bohov a jed­ného zo svojich synov ustanovil za kňaza.


Verš v kontexte

4 On však vrátil strieb­ro mat­ke. Nato mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala ich zlat­níkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu mod­lu, ktorá bola po­tom v Míchovom dome. 5 Ten­to muž Mícha mal totiž domácu svätyňu, zhotovil efód i domácich bohov a jed­ného zo svojich synov ustanovil za kňaza. 6 V tom čase v Izraeli nebolo kráľa a každý robil, čo uznal za správ­ne.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

5 A tedy muž Mícha mal dom bohov a spravil efod a domácich bohov a na­pl­nil ruku jed­ného zo svojich synov, vys­vätil ho, a bol mu kňazom.

Evanjelický

5 Ten­to muž, Mícha, mal domácu svätyňu, pre­to zhotovil efód a teráfím a jed­ného zo svojich synov ustanovil za kňaza.

Ekumenický

5 Ten­to muž Mícha mal totiž domácu svätyňu, zhotovil efód i domácich bohov a jed­ného zo svojich synov ustanovil za kňaza.

Bible21

5 Ten­to muž, Míka, měl doma sva­ty­ni. Vy­ro­bil také efod a bůžky a po­věřil jedno­ho ze svých synů, aby mu dělal kněze.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček