EkumenickýSudcov17,4

Sudcov 17:4

On však vrátil strieb­ro mat­ke. Nato mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala ich zlat­níkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu mod­lu, ktorá bola po­tom v Míchovom dome.


Verš v kontexte

3 On po­tom vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra. Mat­ka na to po­vedala: Toto strieb­ro som vlast­nou rukou za­svätila Hos­podinovi, aby sa z neho urobil môj­mu synovi rytý a liaty ob­raz. Dávam ti ho teraz späť. 4 On však vrátil strieb­ro mat­ke. Nato mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala ich zlat­níkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu mod­lu, ktorá bola po­tom v Míchovom dome. 5 Ten­to muž Mícha mal totiž domácu svätyňu, zhotovil efód i domácich bohov a jed­ného zo svojich synov ustanovil za kňaza.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

4 A tedy vrátil strieb­ro svojej mat­ke. A jeho mat­ka vzala dve­sto šek­lov striebra a dala ho zlat­níkovi, ktorý z neho spravil rytý a liaty ob­raz, a bolo to v dome Míchovom.

Evanjelický

4 Keď vrátil strieb­ro mat­ke, jeho mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala zlat­níkovi, ktorý z nich urobil rez­bu a zliatinu; tá bola po­tom v dome Míchovom.

Ekumenický

4 On však vrátil strieb­ro mat­ke. Nato mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala ich zlat­níkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu mod­lu, ktorá bola po­tom v Míchovom dome.

Bible21

4 Po­té, co jí to stříbro vrá­til, vza­la jeho matka 200 še­ke­lů stříb­ra a dala je kovo­tep­ci, který z něj od­lil modlu. Tu pak měl Mí­kajáš v do­mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček