EkumenickýSudcov17,3

Sudcov 17:3

On po­tom vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra. Mat­ka na to po­vedala: Toto strieb­ro som vlast­nou rukou za­svätila Hos­podinovi, aby sa z neho urobil môj­mu synovi rytý a liaty ob­raz. Dávam ti ho teraz späť.


Verš v kontexte

2 Ten sa pri­znal svojej mat­ke: Tisícs­to šekelov strieb­ra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vy­slovila kliat­bu, a to aj predo mnou, je u mňa, ja som ho vzal. Mat­ka mu od­povedala: Syn môj, nech ťa Hos­podin požeh­ná! 3 On po­tom vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra. Mat­ka na to po­vedala: Toto strieb­ro som vlast­nou rukou za­svätila Hos­podinovi, aby sa z neho urobil môj­mu synovi rytý a liaty ob­raz. Dávam ti ho teraz späť. 4 On však vrátil strieb­ro mat­ke. Nato mat­ka vzala dve­sto šekelov strieb­ra a dala ich zlat­níkovi. Ten z neho urobil tesanú a liatu mod­lu, ktorá bola po­tom v Míchovom dome.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak na­vrátil tisíc a sto šek­lov striebra svojej mat­ke. A jeho mat­ka po­vedala: Za­svätiť za­sväcujem to striebro Hos­podinovi zo svojej ruky za svoj­ho syna, spraviť rytý a liaty ob­raz, a tak ho teraz vraciam tebe.

Evanjelický

3 Keď vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra, mat­ka po­vedala: Za­sväcujem toto strieb­ro Hos­podinovi z vlast­nej ruky v pros­pech svoj­ho syna, aby spravili z toho rez­bu a zliatinu.

Ekumenický

3 On po­tom vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra. Mat­ka na to po­vedala: Toto strieb­ro som vlast­nou rukou za­svätila Hos­podinovi, aby sa z neho urobil môj­mu synovi rytý a liaty ob­raz. Dávam ti ho teraz späť.

Bible21

3 Jakmi­le jí těch je­denáct set stříbrných vrá­til, pro­hlási­la: „To stříbro slavnostně za­svěcu­ji Hos­po­di­nu za svého syna a ne­chám z něj od­lít modlu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček