EkumenickýSudcov17,1

Sudcov 17:1

Na Ef­rajim­skom po­horí bol muž, ktorý sa volal Mícha.


Verš v kontexte

1 Na Ef­rajim­skom po­horí bol muž, ktorý sa volal Mícha. 2 Ten sa pri­znal svojej mat­ke: Tisícs­to šekelov strieb­ra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vy­slovila kliat­bu, a to aj predo mnou, je u mňa, ja som ho vzal. Mat­ka mu od­povedala: Syn môj, nech ťa Hos­podin požeh­ná! 3 On po­tom vrátil mat­ke tisícs­to šekelov strieb­ra. Mat­ka na to po­vedala: Toto strieb­ro som vlast­nou rukou za­svätila Hos­podinovi, aby sa z neho urobil môj­mu synovi rytý a liaty ob­raz. Dávam ti ho teraz späť.

späť na Sudcov, 17

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol is­tý muž s vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorému bolo meno Mícha.

Evanjelický

1 Na Ef­rajim­skom po­horí bol muž menom Mícha.

Ekumenický

1 Na Ef­rajim­skom po­horí bol muž, ktorý sa volal Mícha.

Bible21

1 V Efraim­ských horách byl je­den muž jménem Mí­kajáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček