EkumenickýSudcov16,29

Sudcov 16:29

Nato Sam­son pev­ne ob­jal oba pro­stred­né stĺpy, na ktorých spočívala stav­ba, jeden pravou a druhý ľavou rukou a oprel sa o ne.


Verš v kontexte

28 Vtedy Sam­son vzýval Hos­podina a prosil: Pane, Hos­podin! Spomeň si na mňa a ešte raz mi daj predošlú silu, nech sa vy­pom­stím Filištín­com as­poň za jed­no z mojich očí. 29 Nato Sam­son pev­ne ob­jal oba pro­stred­né stĺpy, na ktorých spočívala stav­ba, jeden pravou a druhý ľavou rukou a oprel sa o ne. 30 Po­vedal: Nech zo­mriem spolu s Filištíncami. Celou silou sa oprel a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom. Mŕt­vych, ktorých usmr­til, keď zo­mrel, bolo viac ako tých, čo usmr­til zaživa.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

29 Vtedy ob­jal Sam­son oba pro­stred­né stĺpy, na ktorých stál dom a na ktorých spočíval, jeden svojou pravou rukou a druhý svojou ľavou rukou.

Evanjelický

29 Nato Sam­son ob­jal oba pro­stred­né stĺpy, na ktorých dom stál, jeden pravou a druhý ľavou rukou, a za­prel sa do nich.

Ekumenický

29 Nato Sam­son pev­ne ob­jal oba pro­stred­né stĺpy, na ktorých spočívala stav­ba, jeden pravou a druhý ľavou rukou a oprel sa o ne.

Bible21

29 Pak na­hma­tal oba pro­střední slou­py, které drže­ly chrám, a opřel se o ně, pravicí o je­den a levicí o druhý.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček