EkumenickýSudcov16,19

Sudcov 16:19

Ona ho uspala vo svojom lone, zvolala jed­ného muža, ktorý mu ostrihal sedem vr­kočov na hlave. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.


Verš v kontexte

18 Delíla videla, že jej ú­pl­ne ot­voril srd­ce. Filištín­skym kniežatám od­kázala: Teraz už poďte, lebo mi ú­pl­ne ot­voril srd­ce. Filištín­ske kniežatá prišli a prinies­li aj strieb­ro. 19 Ona ho uspala vo svojom lone, zvolala jed­ného muža, ktorý mu ostrihal sedem vr­kočov na hlave. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila. 20 Vtedy zvolala: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! Keď sa pre­budil, po­mys­lel si: Ako vždy do­siaľ, aj teraz zhodím ich putá. Ne­vedel však, že Hos­podin od­stúpil od neho.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 A keď ho uspala na svojich kolenách, za­volala človeka a sholila sedem vr­kočov jeho hlavy a začala ho po­korovať. A tak od­išla jeho sila od neho.

Evanjelický

19 Ona ho uspala vo svojom lone a za­volala človeka, ktorý mu ostrihal sedem pramien­kov hlavy. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.

Ekumenický

19 Ona ho uspala vo svojom lone, zvolala jed­ného muža, ktorý mu ostrihal sedem vr­kočov na hlave. Sam­son začal slab­núť a sila ho opus­tila.

Bible21

19 Po­tom uspa­la Sam­so­na na klíně a za­vo­la­la něko­ho, ať mu z hlavy oho­lí těch sedm copů. Tak ho ovlád­la a pod­mani­la; jeho sí­la ho opusti­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček