EkumenickýSudcov16,15

Sudcov 16:15

Delíla mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Už trik­rát si ma pod­viedol a ne­prez­radil si mi, v čom je tvoja veľká sila.


Verš v kontexte

14 Vtedy ho uspala, spliet­la sedem vr­kočov z jeho vlasov s osnovou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala naňho: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčskym čln­kom i s osnovou. 15 Delíla mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Už trik­rát si ma pod­viedol a ne­prez­radil si mi, v čom je tvoja veľká sila. 16 Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na sm­rť unavený,

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

15 Na to mu po­vedala: Jako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srd­ce? Toto už trik­rát si ma oklamal a ne­povedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila.

Evanjelický

15 Ale ona mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať, že ma miluješ, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Trik­rát si ma už oklamal a ne­povedal si mi, v čom je tvoja veľká sila.

Ekumenický

15 Delíla mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Už trik­rát si ma pod­viedol a ne­prez­radil si mi, v čom je tvoja veľká sila.

Bible21

15 A tak mu vy­číta­la: „Jak můžeš ří­kat, že mě mi­lu­ješ, když u mě nemáš srd­ce? Už třikrát jsi mě okla­mal! Copak mi ne­po­víš, v čem je ta tvo­je ve­liká síla?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček