EkumenickýSudcov16,14

Sudcov 16:14

Vtedy ho uspala, spliet­la sedem vr­kočov z jeho vlasov s osnovou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala naňho: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčskym čln­kom i s osnovou.


Verš v kontexte

13 Delíla vy­čítala Sam­sonovi: Až do­siaľ si ma pod­vádzal a luhal si mi. Pre­zraď mi, čím ťa možno spútať. Od­povedal jej: Ak spletieš sedem vr­kočov z mojej hlavy s osnovou a upev­níš ich kolíkom, oslab­nem a budem ako ktokoľvek iný. 14 Vtedy ho uspala, spliet­la sedem vr­kočov z jeho vlasov s osnovou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala naňho: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčskym čln­kom i s osnovou. 15 Delíla mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Už trik­rát si ma pod­viedol a ne­prez­radil si mi, v čom je tvoja veľká sila.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

14 A urobila tak, za­razila klinom a po­vedala mu: Filištíni na teba, Sam­sone! Ale keď sa pre­budil zo svoj­ho spán­ku, vy­tr­hol klin tkaniva aj s os­novou.

Evanjelický

14 Vtedy ho uspala a spliet­la sedem pramien­kov jeho vlasov s os­novou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala na neho: Filištín­ci idú na teba, Sam­son! Tu sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčs­kym čln­kom i s os­novou.

Ekumenický

14 Vtedy ho uspala, spliet­la sedem vr­kočov z jeho vlasov s osnovou a upev­nila kolíkom. Po­tom zvolala naňho: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On sa pre­budil zo spán­ku a vy­tr­hol kolík s tkáčskym čln­kom i s osnovou.

Bible21

14 Když pak usnul, Da­li­la vza­la sedm copů na jeho hlavě, vplet­la je do osnovy a utáh­la ko­líkem. Vtom na něj za­vo­la­la: „Sam­so­ne, Fi­lištíni jdou na tebe!“ Pro­bu­dil se ze spánku a vy­tr­hl ko­lík i se stavem a osnovou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček