EkumenickýSudcov16,11

Sudcov 16:11

On jej od­vetil: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré neboli do­siaľ po­užité pri práci, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný.


Verš v kontexte

10 Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Luhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi pre­zraď, čím ťa možno spútať. 11 On jej od­vetil: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré neboli do­siaľ po­užité pri práci, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný. 12 Nato Delíla vzala nové po­v­razy, spútala ho nimi a zvolala: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! Za­tiaľ v komore na neho strieh­li. On však po­str­hával po­v­razy z ramien ako nite.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to jej odpovedal: Keby ma dob­re po­viazali novými po­v­raz­mi, ktorými sa ešte nič nerobilo, ne­mal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek.

Evanjelický

11 Od­povedal jej: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré ešte ne­používali k práci, oslab­nem a budem ako ktorýkoľvek človek.

Ekumenický

11 On jej od­vetil: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré neboli do­siaľ po­užité pri práci, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný.

Bible21

11 Ře­kl jí te­dy: „Kdy­by mě pevně spouta­li nový­mi pro­va­zy, které se ještě na nic ne­použi­ly, byl bych slabý jako každý jiný.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček