EkumenickýSudcov16,10

Sudcov 16:10

Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Luhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi pre­zraď, čím ťa možno spútať.


Verš v kontexte

9 Nie­koľkí muži strieh­li v jej komore. Vtedy skrík­la: Sam­son, Filištín­ci idú na teba! On však roz­tr­hol tetivy, ako sa tr­há niť z kúdele, keď sa jej dot­kne plameň, a tajom­stvo jeho sily zo­stalo ne­od­halené. 10 Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Luhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi pre­zraď, čím ťa možno spútať. 11 On jej od­vetil: Ak ma po­viažu novými po­v­raz­mi, ktoré neboli do­siaľ po­užité pri práci, zo­slab­nem a budem ako ktokoľvek iný.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy po­vedala Delila Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma a hovoril si mi lži. Nože mi teraz po­vedz, prosím, čím by si mohol byť po­viazaný.

Evanjelický

10 Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Hľa, oklamal si ma. Teraz mi po­vedz: Čím ťa možno po­viazať?

Ekumenický

10 Vtedy Delíla po­vedala Sam­sonovi: Luhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi pre­zraď, čím ťa možno spútať.

Bible21

10 Da­li­la pak Sam­so­novi vy­číta­la: „Ach, tys mě okla­mal, říkal jsi mi lži! Teď už mi ale po­věz, čím bys mohl být spoután.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček