EkumenickýSudcov16,1

Sudcov 16:1

Keď raz prišiel Sam­son do Gazy a uvidel tam ne­vies­t­ku, vošiel k nej.


Verš v kontexte

1 Keď raz prišiel Sam­son do Gazy a uvidel tam ne­vies­t­ku, vošiel k nej. 2 Len čo obyvatelia Gazy počuli: Sam­son prišiel sem, zbeh­li sa a pri mest­skej bráne celú noc na neho strieh­li a až do svitania ticho vy­čkávali. Po­vedali: Na ús­vite ho za­bijeme. 3 Sam­son ležal do pol­noci. O polnoci vstal, chytil vráta mest­skej brány s verajami a závorou, vzal to na plecia a vy­niesol na temeno vr­chu smerom k Hebronu.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 Po­tom od­išiel Sam­son do Gazy a uvidiac tam ženu smil­nicu vošiel k nej.

Evanjelický

1 Raz išiel Sam­son do Gazy, uvidel tam ne­vies­t­ku a vošiel k nej.

Ekumenický

1 Keď raz prišiel Sam­son do Gazy a uvidel tam ne­vies­t­ku, vošiel k nej.

Bible21

1 Sam­son se jednou vy­dal do Ga­zy. Uvi­děl tam jednu ne­věstku a šel k ní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček