EkumenickýSudcov15,5

Sudcov 15:5

Po­zapaľoval fak­le a líšky pus­til Filištín­com do obilia. Tak­to za­pálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady.


Verš v kontexte

4 Sam­son od­išiel a po­chytal tri­sto líšok. Po­tom vzal fak­le a líšky po­spájal chvos­tami do dvojíc tak, že medzi chvos­ty každej dvoj­ice pri­pev­nil fakľu. 5 Po­zapaľoval fak­le a líšky pus­til Filištín­com do obilia. Tak­to za­pálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady. 6 Filištín­ci sa vy­pytovali: Kto to urobil? Do­stali od­poveď: Timňanov zať Sam­son, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Filištín­ci vy­šli a upálili ju i s otcom.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

5 Po­tom za­pálil fak­le a pus­til líšky do stojaceho zbožia Filištínov a tak zapálil všetko, od snopa až po to, čo ešte stálo na koreni, a tak až po vinice a olivy.

Evanjelický

5 Nato zažal fak­le, vy­hnal líšky Filištín­com do obilia na koreni a za­pálil snopy v krížoch, aj obilie na koreni, aj vinice a olivové sady.

Ekumenický

5 Po­zapaľoval fak­le a líšky pus­til Filištín­com do obilia. Tak­to za­pálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady.

Bible21

5 Po­chodně pak za­pá­lil a vy­pustil ty lišky Fi­lištínům do obi­lí. Tak spá­lil sklizené i ne­sk­lizené obi­lí, ba i vi­nice a olivy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček