EkumenickýSudcov15,20

Sudcov 15:20

Sam­son spravoval Iz­rael za čias Filištín­cov dvad­sať rokov.


Verš v kontexte

18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov? 19 Vtedy Boh rozt­voril prie­hl­beň v Lechí, z ktorej vy­strek­la voda. Keď sa z nej na­pil, po­ok­rial a ožil. Pre­to prameňu, ktorý je v Lechí do­dnes, dal meno Én-Hak­kóre. 20 Sam­son spravoval Iz­rael za čias Filištín­cov dvad­sať rokov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

20 A súdil Iz­raela za času Filištínov dvad­sať rokov.

Ekumenický

20 Sam­son spravoval Iz­rael za čias Filištín­cov dvad­sať rokov.

Bible21

20 Sam­son sou­dil Iz­rael ve fi­lištín­ských dobách po dvacet let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček