EkumenickýSudcov15,18

Sudcov 15:18

Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov?


Verš v kontexte

17 Keď do­hovoril, čeľusť z ruky ďaleko od­hodil. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat-Lechí. 18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov? 19 Vtedy Boh rozt­voril prie­hl­beň v Lechí, z ktorej vy­strek­la voda. Keď sa z nej na­pil, po­ok­rial a ožil. Pre­to prameňu, ktorý je v Lechí do­dnes, dal meno Én-Hak­kóre.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

18 A súc veľmi smäd­ný volal k Hos­podinovi a riekol: Ty si dal rukou svoj­ho služob­níka toto veľké spasenie, a hľa, teraz zo­mriem smädom a pad­nem do ruky tých ne­ob­rezan­cov.

Evanjelický

18 Ale keď ho veľmi smädilo, volal k Hos­podinovi: Ty si spôsobil rukou svoj­ho služob­níka toto veľké vy­slobodenie, teraz však musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov.

Ekumenický

18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov?

Bible21

18 Sam­son měl ve­likou žízeň, a tak vo­lal k Hos­po­di­nu: „Po tom skvělém vítěz­ství, které jsi dal své­mu služebníku, teď mu­sím umřít žízní? To mám padnout do ru­kou těch neobřezanců?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček