EkumenickýSudcov15,17

Sudcov 15:17

Keď do­hovoril, čeľusť z ruky ďaleko od­hodil. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat-Lechí.


Verš v kontexte

16 Po­tom Sam­son po­vedal: Čeľusťou z osla som z nich urobil veľkú hromadu, čeľusťou z osla som po­bil tisíc mužov. 17 Keď do­hovoril, čeľusť z ruky ďaleko od­hodil. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat-Lechí. 18 Veľmi vy­smäd­nutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svoj­ho služob­níka k tomuto veľkému vy­slobodeniu a teraz musím zo­mrieť smädom a pad­núť do rúk ne­ob­rezan­cov?

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

17 A stalo sa, keď do­hovoril, že od­hodil čelusť zo svojej ruky a na­zval to mies­to Rámat-lechi.

Evanjelický

17 Keď do­hovoril, od­hodil os­liu čeľusť z ruky. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat­Lechí.

Ekumenický

17 Keď do­hovoril, čeľusť z ruky ďaleko od­hodil. Pre­to na­zvali to mies­to Rámat-Lechí.

Bible21

17 Když do­mlu­vil, če­list od­ho­dil a na­zval to místo Ra­mat-le­chi, Če­listní vrch.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček