EkumenickýSudcov15,15

Sudcov 15:15

Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, uchopil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov.


Verš v kontexte

14 Keď prišiel do Lechí a Filištín­ci mu vy­šli v ústrety s bojovým po­krikom, zrazu ho prenikol Hos­podinov duch a po­v­razy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené vlák­na a putá na jeho rukách po­volili. 15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, uchopil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov. 16 Po­tom Sam­son po­vedal: Čeľusťou z osla som z nich urobil veľkú hromadu, čeľusťou z osla som po­bil tisíc mužov.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

15 A našiel os­liu čelusť, ešte čerstvú, a vy­strúc svoju ruku po­chytil ju a po­bil ňou tisíc mužov.

Evanjelický

15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, chytil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov.

Ekumenický

15 Našiel čer­stvú os­liu čeľusť, vy­strel ruku, uchopil čeľusť a po­bil ňou tisíc mužov.

Bible21

15 Našel čer­stvou os­lí če­list, po­pa­dl ji a po­bil s ní tisíc mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček