EkumenickýSudcov15,1

Sudcov 15:1

Ne­skôr počas žat­vy pšenice Sam­son navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a po­vedal: Chcem voj­sť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil voj­sť.


Verš v kontexte

1 Ne­skôr počas žat­vy pšenice Sam­son navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a po­vedal: Chcem voj­sť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil voj­sť. 2 Po­vedal: Mys­lel som si, že si ju znenávidel, a pre­to som ju dal tvoj­mu družbovi. Jej mladšia ses­tra je krajšia ako ona, nech je tvoja na­mies­to nej! 3 Sam­son im však od­povedal: V tomto prípade sa voči Filištín­com ne­previním, ak im vy­konám niečo zlé.

späť na Sudcov, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žat­vy, že Sam­son navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Voj­dem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel.

Evanjelický

1 Po is­tom čase, v dňoch žat­vy pšenice, Sam­son navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a po­vedal: Chcel by som voj­sť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil voj­sť.

Ekumenický

1 Ne­skôr počas žat­vy pšenice Sam­son navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a po­vedal: Chcem voj­sť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil voj­sť.

Bible21

1 Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Sam­son navštívit svou ženu a nesl jí kůzle. „Jdu za svou ženou do ložnice,“ řekl. Její otec ho tam ale ne­pustil:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček