EkumenickýSudcov14,6

Sudcov 14:6

Hos­podinov duch ov­ládol Sam­sona a on holými rukami roz­tr­hol leva ako kozľa. Ot­covi ani mat­ke ne­povedal, čo vy­konal.


Verš v kontexte

5 Sam­son zišiel s otcom i mat­kou do Tim­ny. Keď pri­chádzali k viniciam Tim­ny, náh­le proti nim vy­skočil mladý revúci lev. 6 Hos­podinov duch ov­ládol Sam­sona a on holými rukami roz­tr­hol leva ako kozľa. Ot­covi ani mat­ke ne­povedal, čo vy­konal. 7 Po­tom zišiel dolu, po­zhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale sostúpil na neho Duch Hos­podinov, a roz­trh­nul ho, jako keby niek­to roztrhnul kozľa, a ne­mal ničoho vo svojej ruke. Ale ne­povedal svoj­mu ot­covi ani svojej mat­ke, čo urobil.

Evanjelický

6 Tu prenikol ho duch Hos­podinov a on roz­tr­hol leva ako kozľa, aj keď ne­mal nič v ruke. Ot­covi a mat­ke ne­povedal, čo urobil.

Ekumenický

6 Hos­podinov duch ov­ládol Sam­sona a on holými rukami roz­tr­hol leva ako kozľa. Ot­covi ani mat­ke ne­povedal, čo vy­konal.

Bible21

6 Sam­so­na se ale zmo­cnil Duch Hos­po­dinův, takže lva roz­tr­hl ho­lý­ma ruka­ma, jako by tr­hal kůzle. Své­mu otci ani mat­ce ale neře­kl, co udělal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček