EkumenickýSudcov14,4

Sudcov 14:4

Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že to po­chádza od Hos­podina, ktorý hľadá zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž Filištín­ci vlád­li nad Iz­raelom.


Verš v kontexte

3 Otec a mat­ka ho pre­hovárali: Nie je azda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš vziať ženu spomedzi ne­ob­rezaných Filištín­cov? Sam­son však ot­covi od­vetil: Túto mi vez­mi, lebo ona sa mi páči! 4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že to po­chádza od Hos­podina, ktorý hľadá zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž Filištín­ci vlád­li nad Iz­raelom. 5 Sam­son zišiel s otcom i mat­kou do Tim­ny. Keď pri­chádzali k viniciam Tim­ny, náh­le proti nim vy­skočil mladý revúci lev.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale jeho otec ani jeho mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, a že hľadal zámien­ku od Filištínov. Lebo toho času panovali Filištíni nad Iz­raelom.

Evanjelický

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že je to od Hos­podina, lebo hľadal zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž panovali Filištín­ci nad Iz­raelom.

Ekumenický

4 Jeho otec a mat­ka ne­vedeli, že to po­chádza od Hos­podina, ktorý hľadá zámien­ku proti Filištín­com. V tom čase totiž Filištín­ci vlád­li nad Iz­raelom.

Bible21

4 (Je­ho otec a matka ovšem ne­vědě­li, že to bylo od Hos­po­di­na – že hledá pro­ti Fi­lištínům zá­minku. Fi­lištíni to­tiž v té době ovláda­li Iz­rael.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček