EkumenickýSudcov14,20

Sudcov 14:20

Sam­sonovu ženu dali po­tom jed­nému z jeho družbov, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.


Verš v kontexte

18 Na sied­my deň pred západom sln­ka sa ho spýtali muži mes­ta: Čo je sladšie ako med? Čo je moc­nejšie ako lev? On im od­povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste roz­lúštili moju hádan­ku. 19 Sam­sona ov­ládol Hos­podinov duch, zo­stúpil do Aškalónu a za­bil tam trid­sať mužov. Po­bral im, čo mali, a sviatočné šaty dal tým, čo roz­lúštili hádan­ku. Roz­pálený hnevom od­išiel hore do ot­cov­ského domu. 20 Sam­sonovu ženu dali po­tom jed­nému z jeho družbov, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.

späť na Sudcov, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 A žena Sam­sonova do­stala sa jeho priateľovi, ktorého si bol zvolil za priateľa.

Evanjelický

20 Sam­sonovu ženu dali jeho družbovi, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.

Ekumenický

20 Sam­sonovu ženu dali po­tom jed­nému z jeho družbov, ktorý bol Sam­sonovým priateľom.

Bible21

20 Sam­so­novu ženu pak do­stal je­den z jeho družbů, který se s ním přá­te­lil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček