EkumenickýSudcov13,7

Sudcov 13:7

Po­vedal mi však: Počneš a porodíš syna. Pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. Chlapec bude Božím za­sväten­com od svoj­ho narodenia až do smr­ti.


Verš v kontexte

6 Žena to šla oznámiť svoj­mu mužovi. Po­vedala: Prišiel ku mne Boží muž. Vy­zeral ako Boží an­jel a vzbudzoval bázeň. Ne­opýtala som sa ho, od­kiaľ je a on mi ne­povedal svoje meno. 7 Po­vedal mi však: Počneš a porodíš syna. Pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. Chlapec bude Božím za­sväten­com od svoj­ho narodenia až do smr­ti. 8 Mano­ach sa mod­lil k Hospodinovi: Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si po­slal, príde ešte raz k nám! Nech nás po­učí, ako máme za­ob­chádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 A riekol mi: Hľa, počneš a porodíš syna a pre­to teraz nepi vína ani nijakého nápoja opoj­ného a nejedz ničoho nečis­tého, lebo chlapča bude nazarejom Božím od života mat­ky až do dňa svojej smr­ti.

Evanjelický

7 Po­vedal mi však: Hľa, počneš a porodíš syna; pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té; lebo chlapec bude za­sväten­com Božím od života mat­ky až do svojej smr­ti.

Ekumenický

7 Po­vedal mi však: Počneš a porodíš syna. Pre­to nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. Chlapec bude Božím za­sväten­com od svoj­ho narodenia až do smr­ti.

Bible21

7 ale ozná­mil mi: ‚Hle, počneš a po­rodíš sy­na. Pro­to teď ne­pij víno ani pivo a ne­jez nic nečis­tého, pro­tože ten chlapec bude od matči­na lů­na až do své smrti za­svěcen Bohu jako nazír.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček