EkumenickýSudcov13,4

Sudcov 13:4

Pre­to dávaj po­zor, nepi víno ani nijaký opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té.


Verš v kontexte

3 Hos­podinov an­jel sa zjavil žene a po­vedal: Po­zri, si ne­plod­ná, nerodila si; no pred­sa počneš a porodíš syna. 4 Pre­to dávaj po­zor, nepi víno ani nijaký opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té. 5 Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa brit­va ne­smie dot­knúť. Chlapec bude Božím za­sväten­com od života mat­ky. On začne vy­slobodzovať Iz­rael z rúk Filištín­cov.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

4 Pre­to sa teraz vy­stríhaj a nepi vína ani nijakého nápoja opoj­ného ani nejedz ničoho nečis­tého.

Evanjelický

4 Pre­to daj po­zor a nepi víno ani iný opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té.

Ekumenický

4 Pre­to dávaj po­zor, nepi víno ani nijaký opoj­ný nápoj a nejedz nič nečis­té.

Bible21

4 Pro­to teď dávej po­zor, abys ne­pi­la víno ani pivo a ne­je­dla nic nečis­tého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček