EkumenickýSudcov13,2

Sudcov 13:2

Bol is­tý muž z Corey, z rody Dánov­cov, menom Mano­ach. Jeho žena bola ne­plod­ná, nerodila.


Verš v kontexte

1 Iz­raeliti po­tom znova páchali, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi, takže Hos­podin ich vy­dal do rúk Filištín­cov na štyrid­sať rokov. 2 Bol is­tý muž z Corey, z rody Dánov­cov, menom Mano­ach. Jeho žena bola ne­plod­ná, nerodila. 3 Hos­podinov an­jel sa zjavil žene a po­vedal: Po­zri, si ne­plod­ná, nerodila si; no pred­sa počneš a porodíš syna.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

2 A bol is­tý muž z Caree, z čeľade Dánovej, ktorému bolo meno Mano­ach, a ktorého žena bola neplodná a nerodila.

Evanjelický

2 Bol raz is­tý muž z Corey, z dánov­skej čeľade, a volal sa Mánóach. Jeho žena bola ne­plod­ná a nerodila.

Ekumenický

2 Bol is­tý muž z Corey, z rody Dánov­cov, menom Mano­ach. Jeho žena bola ne­plod­ná, nerodila.

Bible21

2 Byl je­den muž z Co­re­je, z Danova ro­du, a jmenoval se Mano­ach. Jeho že­na byla ne­plodná a nemě­la dě­ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček