EkumenickýSudcov13,14

Sudcov 13:14

Nech ne­pije nič, čo po­chádza z viničného kmeňa, nech ne­pije víno ani opoj­ný nápoj, nech neje nič nečis­té, nech do­držiava všet­ko, čo som jej pri­kázal.


Verš v kontexte

13 An­jel Hos­podina od­povedal Mano­achovi: Nech sa žena chráni všet­kého, na čo som ju upomínal: 14 Nech ne­pije nič, čo po­chádza z viničného kmeňa, nech ne­pije víno ani opoj­ný nápoj, nech neje nič nečis­té, nech do­držiava všet­ko, čo som jej pri­kázal. 15 Mano­ach po­vedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Chceli by sme ťa zdržať a pri­praviť ti kozľa.

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

14 Nebude jesť ničoho z toho, čo pošlo z vín­neho kmeňa, a vína ani nijakého nápoja opoj­ného nech ne­pije ani nech nejie ničoho nečis­tého; všet­ko, čo som jej pri­kázal, bude os­tríhať.

Evanjelický

14 Nech ne­pije nič, čo po­chádza z vín­neho kmeňa, nech ne­pije víno ani opoj­ný nápoj, nech neje nič nečis­té, nech za­chováva všet­ko, čo som jej pri­kázal.

Ekumenický

14 Nech ne­pije nič, čo po­chádza z viničného kmeňa, nech ne­pije víno ani opoj­ný nápoj, nech neje nič nečis­té, nech do­držiava všet­ko, čo som jej pri­kázal.

Bible21

14 Ať ne­oku­sí nic po­cházejícího z vinné révy, ať ne­pi­je víno ani pivo a ať nejí nic nečis­tého. Ať do­držuje všech­no, co jsem jí přikázal.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček