EkumenickýSudcov13,12

Sudcov 13:12

Mano­ach sa opýtal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, ako má byť chlapec vy­chovávaný a čo má robiť?


Verš v kontexte

11 Mano­ach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu od­vetil: Som. 12 Mano­ach sa opýtal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, ako má byť chlapec vy­chovávaný a čo má robiť? 13 An­jel Hos­podina od­povedal Mano­achovi: Nech sa žena chráni všet­kého, na čo som ju upomínal:

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 Na to po­vedal Mano­ach: Keď sa teraz spl­ní tvoje slovo, jaký bude spôsob dieťaťa a čo bude jeho práca?

Evanjelický

12 A Mánóach po­vedal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, aký má byť život­ný poriadok chlap­ca a čo má robiť?

Ekumenický

12 Mano­ach sa opýtal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, ako má byť chlapec vy­chovávaný a čo má robiť?

Bible21

12 Mano­ach mu ře­kl: „Až do­jde na tvá slova, jak se má­me ohledně toho chlap­ce za­ří­dit? Jak s ním má­me nakládat?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček