EkumenickýSudcov13,11

Sudcov 13:11

Mano­ach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu od­vetil: Som.


Verš v kontexte

10 Žena bežala oznámiť to svoj­mu mužovi. Po­vedala mu: Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne. 11 Mano­ach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu od­vetil: Som. 12 Mano­ach sa opýtal: Keď sa spl­ní tvoje slovo, ako má byť chlapec vy­chovávaný a čo má robiť?

späť na Sudcov, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 Vtedy vstal Mano­ach a išiel za svojou ženou a keď prišiel k mužovi, po­vedal mu: Či si to ty ten muž, ktorý si hovoril tu mojej žene? A on riekol: Ja som.

Evanjelický

11 Mánóach vstal a šiel za svojou ženou. Keď prišiel k tomu mužovi, opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý sa zhováral so ženou? Od­povedal: Ja som.

Ekumenický

11 Mano­ach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu od­vetil: Som.

Bible21

11 Mano­ach vstal a šel za svou ženou. Když došel k ono­mu muži, ze­ptal se ho: „­Ty jsi ten muž, který mlu­vil s mou ženou?“ „Ano,“ od­po­věděl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček