EkumenickýSudcov11,8

Sudcov 11:8

Starší Gileádu Jef­temu od­povedali: Práve pre­to sme sa vrátili k tebe. Keď pôj­deš s nami a budeš bojovať proti Amónčanom, budeš veliteľom všet­kých obyvateľov Gileádu.


Verš v kontexte

7 Jef­te vy­čítal starším Gileádu: Vy ste ma nenávideli a vy­hnali z domu môj­ho ot­ca. Prečo teraz v tiesni pri­chádzate ku mne? 8 Starší Gileádu Jef­temu od­povedali: Práve pre­to sme sa vrátili k tebe. Keď pôj­deš s nami a budeš bojovať proti Amónčanom, budeš veliteľom všet­kých obyvateľov Gileádu. 9 Jef­te starším Gileádu po­vedal: Keď ma pri­vediete na­späť, aby som bojoval s Amónčanmi, a keď mi ich Hos­podin vy­dá, budem vaším vod­com?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 Na to riek­li starší Gileáda Jef­tovi: Práve pre­to sme sa teraz vrátili k tebe, poj­deš s nami a budeš bojovať proti synom Am­monovým a budeš nám hlavou, všet­kým obyvateľom Gileáda.

Evanjelický

8 Gileád­ski starší od­povedali Jef­temu: Práve pre­to sme sa zase vrátili k tebe; keď pôj­deš s nami a budeš bojovať proti Am­món­com, budeš nám, všet­kým obyvateľom Gileádu, veliteľom.

Ekumenický

8 Starší Gileádu Jef­temu od­povedali: Práve pre­to sme sa vrátili k tebe. Keď pôj­deš s nami a budeš bojovať proti Amónčanom, budeš veliteľom všet­kých obyvateľov Gileádu.

Bible21

8 Gi­leádští stařeši­nové mu na to řek­li: „Ano, ale teď jsme se pro tebe vrá­ti­li. Po­jď s ná­mi bo­jovat pro­ti Amon­cům. Staň se vůd­cem nás všech, kdo byd­lí­me v Gileádu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček