EkumenickýSudcov11,40

Sudcov 11:40

iz­rael­ské dcéry každoročne vy­chádzajú a štyri dni v roku oplakávajú dcéru Gileádov­ca Jef­teho.


Verš v kontexte

38 On jej po­vedal: Choď. Pre­pus­til ju na dva mesiace. Od­išla teda so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panen­stvo. 39 Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub spl­nil. Ona muža ne­poz­nala. Od­vtedy je v Izraeli zvykom, že 40 iz­rael­ské dcéry každoročne vy­chádzajú a štyri dni v roku oplakávajú dcéru Gileádov­ca Jef­teho.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

40 že z roka na rok chodievajú dcéry Iz­raelove, aby spievaly dcére Jef­tu Gileád­skeho štyri dni v roku.

Evanjelický

40 Z roka na rok vy­chádzajú dcéry iz­rael­ské, aby štyri dni v roku žalos­tili nad dcérou Gileádov­ca Jef­teho.

Ekumenický

40 iz­rael­ské dcéry každoročne vy­chádzajú a štyri dni v roku oplakávajú dcéru Gileádov­ca Jef­teho.

Bible21

40 že iz­rael­ské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dce­ru Jifta­cha Gi­leád­ského.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček