EkumenickýSudcov11,39

Sudcov 11:39

Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub spl­nil. Ona muža ne­poz­nala. Od­vtedy je v Izraeli zvykom, že


Verš v kontexte

38 On jej po­vedal: Choď. Pre­pus­til ju na dva mesiace. Od­išla teda so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panen­stvo. 39 Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub spl­nil. Ona muža ne­poz­nala. Od­vtedy je v Izraeli zvykom, že 40 iz­rael­ské dcéry každoročne vy­chádzajú a štyri dni v roku oplakávajú dcéru Gileádov­ca Jef­teho.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

39 A stalo sa po dvoch mesiacoch, že sa na­vrátila ku svoj­mu ot­covi, ktorý vy­konal p­ri nej svoj sľub, ktorý sľúbil. A ona ne­poz­nala muža. A stalo sa to pev­nou obyčajou v Iz­raelovi,

Evanjelický

39 Po dvoch mesiacoch sa vrátila k ot­covi a on jej spl­nil svoj sľub. Ona však muža ne­poz­nala. Tak sa stalo zvykom v Iz­raeli:

Ekumenický

39 Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on svoj sľub spl­nil. Ona muža ne­poz­nala. Od­vtedy je v Izraeli zvykom, že

Bible21

39 Po dvou měsících se vrá­ti­la ke své­mu otci a ten s ní udělal, co slí­bil. Nikdy ne­po­zna­la muže. Tak vzni­kl v Iz­rae­li ten zvyk,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček