EkumenickýSudcov11,35

Sudcov 11:35

Len čo ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a zvolal: Ach, dcéra moja, hl­boko si ma za­rmútila. Uvr­h­la si ma do nešťas­tia. Dal som sľub Hos­podinovi a ne­môžem ho zrušiť.


Verš v kontexte

34 Keď pri­chádzal Jef­te do Mic­py k svojmu domu, vy­šla mu v ústrety jeho dcéra a tan­covala za zvuku tam­buríny. Bolo to jeho jediné dieťa; ok­rem nej ne­mal ani syna, ani dcéru. 35 Len čo ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a zvolal: Ach, dcéra moja, hl­boko si ma za­rmútila. Uvr­h­la si ma do nešťas­tia. Dal som sľub Hos­podinovi a ne­môžem ho zrušiť. 36 Ona mu od­vetila: Otče môj, keď si dal Hos­podinovi sľub, splň ho, veď Hos­podin ti umožnil vy­pom­stiť sa tvojim ne­priateľom Amónčanom.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

35 A stalo sa, keď ju uvidel, že roz­trh­nul svoje rúcha a po­vedal: Ach, moja dcéra, veľmi si ma zo­hla a si jed­nou z tých, ktorí mi pôsobia trápenie, a ja, pre­tože som ot­voril svoje ús­ta sľúbiac Hospodinovi sľub, nebudem môcť od­volať.

Evanjelický

35 Keď ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a po­vedal: Ach, dcéra moja! Hl­boko si ma po­korila! Ty si sa musela stať príčinou môj­ho zár­mut­ku.

Ekumenický

35 Len čo ju uvidel, roz­tr­hol si rúcho a zvolal: Ach, dcéra moja, hl­boko si ma za­rmútila. Uvr­h­la si ma do nešťas­tia. Dal som sľub Hos­podinovi a ne­môžem ho zrušiť.

Bible21

35 Jakmi­le ji spatřil, roz­tr­hl svá rou­cha: „Ach, má dcero!“ vy­kři­kl. „Ta­ková po­hro­ma! Přive­dla jsi mě do neštěstí! Já jsem dal slovo Hos­po­di­nu a ne­mo­hu je vzít zpět!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček