EkumenickýSudcov11,31

Sudcov 11:31

a ja sa od nich bez ujmy vrátim, po­tom ktokoľvek mi z môjho domu vy­j­de v ústrety, bude pat­riť Hos­podinovi ako spaľovaná obeta.


Verš v kontexte

30 Jef­te zložil pred Hos­podinom ten­to sľub: Ak mi na­ozaj vy­dáš Amónčanov do rúk 31 a ja sa od nich bez ujmy vrátim, po­tom ktokoľvek mi z môjho domu vy­j­de v ústrety, bude pat­riť Hos­podinovi ako spaľovaná obeta. 32 Jef­te sa po­tom pus­til do boja proti Amónčanom a Hos­podin mu ich vy­dal do rúk.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

31 vtedy bude, že to, čo vy­j­de zo dverí môj­ho domu oproti mne, keď sa na­vrátim v po­koji od synov Am­monových, bude Hos­podinovo, a budem to obetovať zápal­nou obeťou.

Evanjelický

31 ktokoľvek mi vy­j­de zo dverí môj­ho domu v ús­trety, keď sa v po­koji vrátim domov od Am­món­cov, bude pat­riť Hos­podinovi, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť.

Ekumenický

31 a ja sa od nich bez ujmy vrátim, po­tom ktokoľvek mi z môjho domu vy­j­de v ústrety, bude pat­riť Hos­podinovi ako spaľovaná obeta.

Bible21

31 a vrátím se do­mů jako vítěz, první, co mi vy­jde ze vrat na­pro­ti, připadne Hos­po­di­nu jako má zápalná oběť.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček