EkumenickýSudcov11,29

Sudcov 11:29

Hos­podinov duch zo­stúpil na Jef­teho a on prešiel cez Gileád a Menašše do gileád­skej Mic­py. Z gileádskej Mic­py šiel bojovať proti Amónčanom.


Verš v kontexte

28 Kráľ Amónčanov však nech­cel ani vy­počuť od­kaz, ktorý mu Jef­te po­slal. 29 Hos­podinov duch zo­stúpil na Jef­teho a on prešiel cez Gileád a Menašše do gileád­skej Mic­py. Z gileádskej Mic­py šiel bojovať proti Amónčanom. 30 Jef­te zložil pred Hos­podinom ten­to sľub: Ak mi na­ozaj vy­dáš Amónčanov do rúk

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

29 Vtedy sos­túpil Duch Hos­podinov na Jef­tu, a prešiel Gileádom a Manas­sesom a prešiel cez Mic­pu v Gileáde a z Mic­py v Gileáde prešiel k synom Am­monovým.

Evanjelický

29 Duch Hos­podinov zo­stúpil na Jef­teho, a ten prešiel Gileádom a Menaššem, po­tom prešiel do gileád­skej Mic­py a z gileád­skej Mic­py tiahol proti Am­món­com.

Ekumenický

29 Hos­podinov duch zo­stúpil na Jef­teho a on prešiel cez Gileád a Menašše do gileád­skej Mic­py. Z gileádskej Mic­py šiel bojovať proti Amónčanom.

Bible21

29 Na Jiftachovi teh­dy spoči­nul Duch Hos­po­dinův. Táhl Gi­leá­dem a Mana­se­sem, pro­šel gi­leád­s­kou Micpou a od­tud vy­táhl pro­ti Amon­cům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček