EkumenickýSudcov11,27

Sudcov 11:27

Ja som sa ne­previnil proti tebe, ty sa však do­púšťaš ne­právos­ti voči mne, keď sa chys­táš do boja proti mne. Nech Hos­podin, sud­ca, roz­hod­ne dnes medzi Iz­raelit­mi a Amónčan­mi.


Verš v kontexte

26 Iz­rael býva v Chešbóne a jeho osadách, v Aróeri a jeho osadách a vo všet­kých mes­tách po oboch brehoch Ar­nónu už tri­sto rokov. Prečo ste im tie mes­tá vtedy ne­odňali? 27 Ja som sa ne­previnil proti tebe, ty sa však do­púšťaš ne­právos­ti voči mne, keď sa chys­táš do boja proti mne. Nech Hos­podin, sud­ca, roz­hod­ne dnes medzi Iz­raelit­mi a Amónčan­mi. 28 Kráľ Amónčanov však nech­cel ani vy­počuť od­kaz, ktorý mu Jef­te po­slal.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

27 Ani ja som sa ne­preh­rešil proti tebe, ale ty mi robíš zlé ch­cúc bojovať proti mne. Nech súdi Hos­podin sud­ca dnes medzi syn­mi Iz­raelovými a medzi syn­mi Am­monovými!

Evanjelický

27 Ja som sa ne­preh­rešil proti tebe, ale ty mi robíš zle, keď vedieš voj­nu proti mne. Nech Hos­podin, Sud­ca, súdi dnes medzi Iz­rael­cami a Am­món­cami.

Ekumenický

27 Ja som sa ne­previnil proti tebe, ty sa však do­púšťaš ne­právos­ti voči mne, keď sa chys­táš do boja proti mne. Nech Hos­podin, sud­ca, roz­hod­ne dnes medzi Iz­raelit­mi a Amónčan­mi.

Bible21

27 Já jsem ti tedy ni­jak ne­u­blížil, ale ty mi křiv­díš, když pro­ti mně válčíš. Soud­ce Hos­po­din ať dnes roz­soudí mezi syny Iz­rae­le a syny Amonovými!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček