EkumenickýSudcov11,25

Sudcov 11:25

Si ty azda lepší než moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­pórov? Viedol azda spor s Izraelom alebo sa s ním pus­til do boja?


Verš v kontexte

24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme. 25 Si ty azda lepší než moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­pórov? Viedol azda spor s Izraelom alebo sa s ním pus­til do boja? 26 Iz­rael býva v Chešbóne a jeho osadách, v Aróeri a jeho osadách a vo všet­kých mes­tách po oboch brehoch Ar­nónu už tri­sto rokov. Prečo ste im tie mes­tá vtedy ne­odňali?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

25 A teraz čože? Či si ty ozaj lepší ako bol Balák, syn Cip­porov, kráľ Moába? Či sa azda pravotil s Iz­raelom? A či snáď bojoval kedy proti nim, p­roti Izraelovi?

Evanjelický

25 Si ty azda lepší ako moáb­sky kráľ Bálák, syn Cip­pórov? Či on viedol spor s Iz­raelom, alebo sa pus­til s ním do voj­ny?

Ekumenický

25 Si ty azda lepší než moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­pórov? Viedol azda spor s Izraelom alebo sa s ním pus­til do boja?

Bible21

25 To jsi o to­lik lepší než moáb­ský král Balák, syn Ciporův? Copak se od­vážil vzdo­rovat Iz­rae­li? Copak s ním bo­joval?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček