EkumenickýSudcov11,24

Sudcov 11:24

Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme.


Verš v kontexte

23 Hos­podin, Boh Iz­raela, vy­hnal Amorejčanov spred iz­rael­ského ľudu a ty chceš to územie ob­sadiť? 24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme. 25 Si ty azda lepší než moáb­sky kráľ Balák, syn Cip­pórov? Viedol azda spor s Izraelom alebo sa s ním pus­til do boja?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

24 Či az­da nie je tak, že národ, ktorý ti dá vy­hnať Kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičs­tva, a ktorýkoľvek národ vyženie Hos­podin, náš Bôh, zp­red našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičs­tva?

Evanjelický

24 Veď čo ti dá do vlast­níc­tva tvoj boh Kemóš, to bude tvojím vlast­níc­tvom, a čokoľvek Hos­podin, náš Boh, dá nám do vlast­níc­tva, to bude naším vlast­níc­tvom.

Ekumenický

24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme.

Bible21

24 Ne­d­ržíš se snad to­ho, co ti dal tvůj bůh Ke­moš? Stejně tak my se drží­me to­ho, co nám dal Hos­po­din, náš Bůh.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček