EkumenickýSudcov11,23

Sudcov 11:23

Hos­podin, Boh Iz­raela, vy­hnal Amorejčanov spred iz­rael­ského ľudu a ty chceš to územie ob­sadiť?


Verš v kontexte

22 Ob­sadili celé územie Amorejčanov od Ar­nónu až po Jab­bók, od púšte až po Jor­dán. 23 Hos­podin, Boh Iz­raela, vy­hnal Amorejčanov spred iz­rael­ského ľudu a ty chceš to územie ob­sadiť? 24 Čo ti do­volí ob­sadiť tvoj boh Kemóš, to ob­sadíš. Čokoľvek nám do­volí ob­sadiť Hos­podin, náš Boh, to ob­sadíme.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 Nuž tak teraz Hos­podin, Bôh Iz­raelov, vy­hnal Amoreja zp­red tvári svoj­ho ľudu Iz­raela, a ty tedy chceš zau­jať jeho zem do dedičs­tva?

Evanjelický

23 Tak­to vy­hnal Hos­podin, Boh Iz­raela, Amorej­cov spred tváre svoj­ho iz­rael­ského ľudu - a ty, ty ho chceš vy­hnať?

Ekumenický

23 Hos­podin, Boh Iz­raela, vy­hnal Amorejčanov spred iz­rael­ského ľudu a ty chceš to územie ob­sadiť?

Bible21

23 Hos­po­din, Bůh Iz­rae­le, vy­hnal Emo­rej­ce před svým li­dem Iz­rae­lem, a ty chceš vy­hnat nás?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček