EkumenickýSudcov11,20

Sudcov 11:20

Síchon však nedôveroval tomu, že Iz­rael cez jeho územie len prej­de. Zhromaždil všetok svoj ľud, utáboril sa v Jahace a začal bojovať proti Iz­raelu.


Verš v kontexte

19 Po­tom Iz­rael po­slal po­slov k amorejskému kráľovi Síchonovi, kráľovi Chešbónu, a požiadal ho: Chcel by som prej­sť tvojou krajinou do našej! 20 Síchon však nedôveroval tomu, že Iz­rael cez jeho územie len prej­de. Zhromaždil všetok svoj ľud, utáboril sa v Jahace a začal bojovať proti Iz­raelu. 21 Hos­podin, Boh Iz­raela, však vy­dal Síchona a všetok jeho ľud do rúk Iz­raela. Iz­rael ho porazil a ob­sadil celú krajinu Amorejčanov, ktorí tam bývali.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 Lež Síchon ne­veril Iz­raelovi, aby bol do­volil prejsť cez svoje územie. Ale Síchon shromaždil všetok svoj ľud, a položili sa táborom v Joh­se, a bojoval s Iz­raelom.

Evanjelický

20 Ale Síchón ne­veril Iz­raelu, že len prej­de cez jeho územie; zhromaždil celý svoj ľud, utáboril sa v Jahace a bojoval proti Iz­raelu.

Ekumenický

20 Síchon však nedôveroval tomu, že Iz­rael cez jeho územie len prej­de. Zhromaždil všetok svoj ľud, utáboril sa v Jahace a začal bojovať proti Iz­raelu.

Bible21

20 Si­chon ale Iz­rae­li ne­věřil, že jeho územím jen pro­jde, a tak shro­máž­dil ce­lé své voj­sko, utá­bořil se v Jahce a na­pa­dl Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček