EkumenickýSudcov11,17

Sudcov 11:17

vtedy Iz­rael vy­slal po­slov k edómskemu kráľovi s odkazom: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Edóm­sky kráľ však o tom nech­cel ani počuť. Aj k moábskemu kráľovi vy­slali po­slov, no ani on im to ne­povolil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.


Verš v kontexte

16 Keď tiahol Iz­rael z Egypta a šiel púšťou k Červenému moru a prišiel do Kádeša, 17 vtedy Iz­rael vy­slal po­slov k edómskemu kráľovi s odkazom: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Edóm­sky kráľ však o tom nech­cel ani počuť. Aj k moábskemu kráľovi vy­slali po­slov, no ani on im to ne­povolil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši. 18 Po­tom šiel púšťou a obišiel územie Edómčanov i Moábčanov. Tak prišli do kraja východ­ne od územia Moábčanov a utáborili sa za Ar­nónom, no ne­vs­túpili na moáb­ske územie, lebo Ar­nón je hranicou Moáb­ska.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Od­tiaľ poslal Iz­rael po­slov ku kráľovi Edoma a po­vedal mu: Do­voľ mi, prosím, žeby som prešiel cez tvoju zem: Ale kráľ Edoma nech­cel počuť. A po­slal i ku kráľovi Moábov­mu. Ale nech­cel ani ten. A tak zostal Iz­rael v Kádeši.

Evanjelický

17 Iz­rael po­slal po­slov k edóm­skemu kráľovi a od­kázal mu: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Ale kráľ Edómu ho ne­vypočul. Aj k moáb­skemu kráľovi po­slal po­slov, ale ani ten ne­sú­hlasil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.

Ekumenický

17 vtedy Iz­rael vy­slal po­slov k edómskemu kráľovi s odkazom: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Edóm­sky kráľ však o tom nech­cel ani počuť. Aj k moábskemu kráľovi vy­slali po­slov, no ani on im to ne­povolil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.

Bible21

17 vy­s­la­li po­s­ly k edom­ské­mu krá­li se slovy: ‚Nech nás pro­sím pro­jít tvou zemí.‘ Edom­ský král o tom ale ne­ch­těl ani slyšet. Po­sla­li pro­to k moáb­ské­mu krá­li, ale i on je odmí­tl. Iz­rael tedy zůstal v Ká­deši.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček