EkumenickýSudcov11,16

Sudcov 11:16

Keď tiahol Iz­rael z Egypta a šiel púšťou k Červenému moru a prišiel do Kádeša,


Verš v kontexte

15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­vzal Amónčanom a Moábčanom ich územie. 16 Keď tiahol Iz­rael z Egypta a šiel púšťou k Červenému moru a prišiel do Kádeša, 17 vtedy Iz­rael vy­slal po­slov k edómskemu kráľovi s odkazom: Chcel by som prej­sť cez tvoju krajinu. Edóm­sky kráľ však o tom nech­cel ani počuť. Aj k moábskemu kráľovi vy­slali po­slov, no ani on im to ne­povolil. Pre­to Iz­rael zo­stal v Kádeši.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale keď išli hore z Egyp­ta, išiel Iz­rael púšťou až k Rudému moru a prišiel do Kádeša.

Evanjelický

16 ale keď Iz­rael vy­šiel z Egyp­ta a šiel púšťou po Čer­vené more a prišiel do Kádeša,

Ekumenický

16 Keď tiahol Iz­rael z Egypta a šiel púšťou k Červenému moru a prišiel do Kádeša,

Bible21

16 Na cestě z Egyp­ta Iz­rael pro­cházel pouští až k Rudé­mu moři. Když přiš­li do Ká­deše,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček