EkumenickýSudcov11,15

Sudcov 11:15

a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­vzal Amónčanom a Moábčanom ich územie.


Verš v kontexte

14 Jef­te znova vy­slal po­slov k amónskemu kráľovi 15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­vzal Amónčanom a Moábčanom ich územie. 16 Keď tiahol Iz­rael z Egypta a šiel púšťou k Červenému moru a prišiel do Kádeša,

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 a riekol mu: Tak­to hovorí Jef­ta: Iz­rael ne­vzal zeme Moábovej ani zeme synov Am­monových.

Evanjelický

15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­odňal Moáb­com a Am­món­com ich krajinu,

Ekumenický

15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­vzal Amónčanom a Moábčanom ich územie.

Bible21

15 se zprávou: „Toto praví Jiftach: Iz­rael ne­zabral zem Moáb­ců ani zem Amon­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček