EkumenickýSudcov11,14

Sudcov 11:14

Jef­te znova vy­slal po­slov k amónskemu kráľovi


Verš v kontexte

13 Jef­teho po­slom kráľ Amónčanov od­povedal: Keď Iz­rael vy­chádzal z Egypta, ob­sadil moje územie od Ar­nónu až po Jab­bók a po Jor­dán. Teraz mi ho dob­rovoľne vráť! 14 Jef­te znova vy­slal po­slov k amónskemu kráľovi 15 a od­kázal mu: Tak­to hovorí Jef­te: Iz­rael ne­vzal Amónčanom a Moábčanom ich územie.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A Jef­ta po­slal znova po­slov ku kráľovi synov Am­monových

Evanjelický

14 Jef­te po­slal znovu po­slov k am­món­skemu kráľovi

Ekumenický

14 Jef­te znova vy­slal po­slov k amónskemu kráľovi

Bible21

14 Jiftach tedy k amon­ské­mu krá­li znovu vy­s­lal po­s­ly

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček