EkumenickýSudcov11,12

Sudcov 11:12

Po­tom Jef­te vy­slal po­slov ku kráľovi Amónčanov s odkazom: Čo máš proti mne, že si prišiel vojen­sky na­pad­núť moju krajinu?


Verš v kontexte

11 Jef­te šiel so staršími Gileádu a ľud ho ustanovil za vod­cu a veliteľa. Jef­te pred­niesol v Micpe celú svoju záležitosť pred Hos­podinom. 12 Po­tom Jef­te vy­slal po­slov ku kráľovi Amónčanov s odkazom: Čo máš proti mne, že si prišiel vojen­sky na­pad­núť moju krajinu? 13 Jef­teho po­slom kráľ Amónčanov od­povedal: Keď Iz­rael vy­chádzal z Egypta, ob­sadil moje územie od Ar­nónu až po Jab­bók a po Jor­dán. Teraz mi ho dob­rovoľne vráť!

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom po­slal Jef­ta po­slov ku kráľovi synov Am­monových s od­kazom: Čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi?

Evanjelický

12 Jef­te po­slal po­slov k am­món­skemu kráľovi a od­kázal mu: Čo my máme medzi sebou, že si prišiel ku mne na­pad­núť moju krajinu?

Ekumenický

12 Po­tom Jef­te vy­slal po­slov ku kráľovi Amónčanov s odkazom: Čo máš proti mne, že si prišiel vojen­sky na­pad­núť moju krajinu?

Bible21

12 Po­tom Jiftach vy­s­lal k amon­ské­mu krá­li po­s­ly se zprávou: „Co pro­ti mně máš, že jsi při­táhl na­padnout mou zem?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček