EkumenickýSudcov11,10

Sudcov 11:10

Starší Gileádu Jef­temu sľúbili: Nech Hos­podin, ktorý to počúva, bude sved­kom medzi na­mi, ak nebudeme konať podľa tvoj­ho slova.


Verš v kontexte

9 Jef­te starším Gileádu po­vedal: Keď ma pri­vediete na­späť, aby som bojoval s Amónčanmi, a keď mi ich Hos­podin vy­dá, budem vaším vod­com? 10 Starší Gileádu Jef­temu sľúbili: Nech Hos­podin, ktorý to počúva, bude sved­kom medzi na­mi, ak nebudeme konať podľa tvoj­ho slova. 11 Jef­te šiel so staršími Gileádu a ľud ho ustanovil za vod­cu a veliteľa. Jef­te pred­niesol v Micpe celú svoju záležitosť pred Hos­podinom.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 A starší Gileáda riek­li Jef­tovi: Hos­podin bude sved­kom medzi na­mi, jest­li by sme ne­učinili tak, podľa tvoj­ho slova.

Evanjelický

10 Gileád­ski starší po­vedali Jef­temu: Nech Hos­podin bude sved­kom medzi na­mi, ak nebudeme konať podľa tvoj­ho slova.

Ekumenický

10 Starší Gileádu Jef­temu sľúbili: Nech Hos­podin, ktorý to počúva, bude sved­kom medzi na­mi, ak nebudeme konať podľa tvoj­ho slova.

Bible21

10 „Hos­po­din je náš svědek!“ řek­li mu gi­leádští stařeši­nové, „Udělá­me přes­ně, co říkáš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček