EkumenickýSudcov11,1

Sudcov 11:1

Gileádovec Jef­te bolo udat­ný hr­dina. Bol synom ne­vies­t­ky. Jeho ot­com bol Gileád.


Verš v kontexte

1 Gileádovec Jef­te bolo udat­ný hr­dina. Bol synom ne­vies­t­ky. Jeho ot­com bol Gileád. 2 Aj vlast­ná žena porodila synov Gileádovi. Keď však synovia vlast­nej ženy do­speli, vy­hnali Jef­teho. Po­vedali mu: Ty ne­môžeš dediť v dome nášho ot­ca, lebo si synom inej ženy. 3 Jef­te musel utiecť pred svojimi brat­mi a býval v kraji Tób. Tam sa k nemu pri­dali ničom­níci a robievali s ním pre­pady.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A Jef­ta Gileád­sky bol udat­ný muž a bol synom ženy smil­nice, a Gileád splodil Jef­tu.

Evanjelický

1 Gileádovec Jef­te bol udat­ným hr­dinom. Bol synom ne­vies­t­ky. Jef­teho ot­com bol Gileád.

Ekumenický

1 Gileádovec Jef­te bolo udat­ný hr­dina. Bol synom ne­vies­t­ky. Jeho ot­com bol Gileád.

Bible21

1 Byl je­den udatný hr­di­na, Jiftach Gi­leád­ský. Byl to syn jedné ne­věstky a jeho ot­cem byl Gi­leád.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček